บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด

พิธีมอบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ได้รับเกียรติจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมพิธีมอบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว โดยรับมอบจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งคุณบวร ศิลป์อโณทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ