บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด

กัปตัน…มหานครแห่งสี จ.สงขลา (หาดใหญ่)